תנאי שימוש באתר "fantasyisrael.com"

 

 

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון

 2. אתר "fantasyisrael.com" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר ("תוכן פנטזי") ייצוגי עבור   "fantasyisrael.com" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

 3. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

 4. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 5. קניין רוחני

 6. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "fantasyisrael.com" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "fantasyisrael.com".

 7. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 8. תוכן האתר

 9. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

 10. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

 11. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "fantasyisrael.com" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 12. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים העלולים לכלול אי דיוקים, חוסר שלמות או מהימנות. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות דרישות, תביעות או טענות כלפי הנהלת האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על התכנים המופיעים באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר, כי התכנים באתר עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס, וכן בשל מגבלות טכנולוגיות עלולים להתרחש טעויות ו/או שיבושים בהעברת תכנים, והנהלת האתר אינה נוטלת על עצמה כל אחריות, והמשתמש מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה, בקשר לכך.

 13. השימוש באתר הינו תחת הסכמה מפורשת לכך שהנהלת האתר לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של תכני האתר או הנתונים של המשתמש. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהנהלת האתר אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהנהלת האתר אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות על ידי צד שלישי כלשהו.

 14. הנהלת האתר אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של המשתמש המועלים לאתר והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בתגובות המשתמשים, ברבים. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר ו/או מהעלאת תכנים אישיים לאתר ו/או משירותים שונים המוצעים באתר, לרבות עקב הפגיעה זכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, ו/או עקב פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע.

 15. המשתמש מצהיר כי כל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, גרפיקה, וידאו וכל תוכן אחר שפורסם או הועלה לאתר על ידו, יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר כל תוכן בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול להטריד משתמשים אחרים, העלול לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראות כל דין.

 16. הנהלת האתר אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מהשימוש בהם. עם זאת, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קטעי וידאו ו/או לסרב להעלותם לאתר במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה פוגעים ו/או מכל טעם אחר. אין באמור בכדי להטיל על הנהלת האתר אחריות כלשהי בקשר עם תכנים אשר הורידה מן האתר, גם אם וככל שיתברר בדיעבד כי הורדו תכנים שאינם בעלי אופי פוגעני בהכרח. משתמש אשר מעלה לאתר תכנים כלשהם לאתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר בקשר עם תכנים כאמור, אם וככל שיורדו מן האתר בעקבות החלטה של הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה. 

 17. חל איסור להשתמש בתכנים באופן העלול להזיק לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו באתר. חל איסור לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות בכל אמצעי שהוא. חל איסור להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי הנהלת האתר. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק שייגרם לה, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון זה. הגנת הפרטיות, פיקוח וגילוי פרטים.

 18. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 19. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

 20. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "fantasyisrael.com".

 21. גילוי נאות

 22. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

 23. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 24. איזור שיפוט

 25. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 

אישור המשתמש

אני, המשתמש, מאשר כי קראתי את תנאי תקנון זה המפורטים לעיל וכי השימוש במידע, בתכנים, בשירותים ובאתר, יתבצע על ידי בהתאם לתנאים האמורים.

© 2019 by Fantasy Israel

 • Twitter